Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

Zajęcia

W ramach zajęć Uczestnik może skorzystać z:

  • terapii zajęciowej: socjoterapii, arterapii, relaksacji (są to m.in. zajęcia plastyczne, treningi stymulujące pracę pamięci, warsztaty kulinarne, prace w ogrodzie, warsztaty komputerowe itp.);
  • zajęć ogólnousprawniających (elementy kinezyterapii, gimnastyka ruchowa, spacery, nordic walking);
  • wsparcia fizjoterapeuty (indywidualnie lub grupowo/ dostosowane do indywidualnych możliwości Uczestnika);
  • wsparcia psychologa (indywidualnie lub grupowo);
  • opieki pielęgniarki (m.in. monitorowanie stanu zdrowia, pomoc w umawianiu wizyt do lekarzy specjalistów, prowadzenie warsztatów tematycznych o profilaktyce prozdrowotnej);
  • jednodniowych wycieczek do instytucji kultury (kino, teatr i inne);
  • warsztatów tematycznych różnych np. zielarstwo, pszczelarstwo i inne;
  • udziału w imprezach okolicznościowych: uroczyste świętowanie urodzin Seniorów, bal karnawałowy, Święta Wielkanocne, Dzień Seniora, Andrzejki, Wigilia, Sylwester i inne.

DDP dysponuje salami w pełni wyposażonymi, dostosowanymi do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych. Posiadamy pomieszczenie do wypoczynku, drzemki. 

Ogólny plan dnia w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie : 

7:00 - 9:00   przyjazd Uczestników
9:00 - 9:30   śniadanie
9:45 - 10:55 zajęcia terapeutyczne/usprawniające (grupowe i indywidualne)
11:00 - 11:30 przerwa kawowa 
11:45 - 12:55 zajęcia terapeutyczne/usprawniające (grupowe i indywidualne)
13:00 - 13:30 obiad 
13:45 - 16:00 czas na odpoczynek, różaniec dla chętnych, gry, czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, i inne; powrót do domów.

Harmonogram oraz tematy zajęć są ustalane zgodnie z rocznym planem pracy DDP.