Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

Informacje o powstaniu placówki

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie został utworzony Uchwałą NR XXXIII/47/21 RADY GMINY PUCK z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu w Celbowie.

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm,);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305);

4) Uchwały Nr XXXIII/47/21 Rady Gminy Puck z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy w Celbowie wraz z nadaniem Statutu.