Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

O nas

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób w wieku 60 lat i więcej, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, samotnych, obarczonych dysfunkcjami społecznymi lub niepełnosprawnością.  DDP zapewnia usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, psychicznej oraz społecznej.

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie jest placówką dzienną, dedykowaną mieszkańcom Gminy Puck, którzy ze względu na swą trudną sytuację rodzinną, mieszkaniową lub zdrowotną wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez jednostkę. 

Celem DDP jest zapewnienie pomocy osobom w wieku od 60 roku życia w organizacji aktywnego życia społecznego bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie funkcjonuje od poniedziałku do piątku, we wszystkie dni robocze w godzinach 7:00 - 16:00.