Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

Kto może zostać uczestnikiem

Uczestnikiem zajęć w DDP w Celbowie może zostać osoba, która ukończyła 60 rok życia, zamieszkuje na terenie Gminy Puck, lub w przypadku 5 miejsc opieki wytchnieniowej na terenie Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo lub Gminy Kosakowo.