Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

Oferowane wsparcie

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, zamieszkałym teren Gminy Puck, w wieku powyżej 60 roku życia.

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie oferuje wsparcie w szczególności w zakresie:
a) usług opiekuńczych, 
b) terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej, 
c) zajęć ruchowych ogólnousprawniających, 
d) posiłku ( śniadanie 9:00, przerwa kawowa 11:00, obiady 13:00),
e) poradnictwa specjalistycznego, (fizjoterapeuta, psycholog, pielęgniarka)
f) zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych – kulturalnych, 
g) dowozu z miejsca zamieszkania do DDP oraz z DDP do miejsca zamieszkania,
h) opiekę wytchnieniową dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Uczestników zajęć oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

DDP zapewnia 30 miejsc pobytu dziennego (dla mieszkańców Gminy Puck) oraz 5 miejsc opieki wytchnieniowej (dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).