Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

Oferowane wsparcie

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia.

Dzienny Dom Pobytu oferuje wsparcie w szczególności w zakresie:
a) usług opiekuńczych, 
b) terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej, 
c) zajęć ruchowych ogólnousprawniających, 
d) posiłku,
e) poradnictwa specjalistycznego, 
f) zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych – kulturalnych, 
g) dowozu z miejsca zamieszkania do DDP oraz z DDP do miejsca zamieszkania,
h) opiekę wytchnieniową dla mieszkańców sąsiadujących gmin: Gminy Władysławowo, Gminy Kosakowo oraz Miasta Puck

Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Uczestników zajęć oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

DDP zapewnia 30 miejsc pobytu dziennego (dla mieszkańców Gminy Puck) oraz dodatkowo 5 miejsc tzw. opieki wytchnieniowej (dla mieszkańców Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo, Gminy Kosakowo).

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w DDP oraz korzystania z miejsc opieki wytchnieniowej zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. (Znajduje się w zakładce Jak zostać uczestnikiem).