Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

RODO

Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom Pobytu w Celbowie, ul. Sportowa 12, 84-100 Celbowo, tel.: (58 ) 380 03 82, adres e-mail: biuro@ddp.celbowo.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych Moniką Piekarską na adres e-mail: iod@ddp.celbowo.pl

Informacje odnośnie celów, podstaw przetwarzania danych, odbiorców oraz przysługujących praw dla poszczególnych czynności znajdują się poniżej:

Klauzula informacyjna monitoring

OI dla oferenta

OI dla pracownika

OI dla uczestnika i osoby do kontaktu w nagłych wypadkach

OI Facebook

OI informacja publiczna

OI Kandydat do pracy

OI Korespondencja

OI strony umów i osób do kontaktu