Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

Projekty

Projekty

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie realizuje zadania w ramach Projektu:

"Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów"