Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

Projekty

Projekty

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie w okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.11.2023 r. realizował zadania
w ramach Projektu unijnego: 

"Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów".