Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

Zasady rekrutacji do DDP zostały opisane poniżej: (dotyczy również miejsc opieki wytchnieniowej)

1. Uzyskanie miejsca w DDP następuje na podstawie właściwych przepisów ustawy o pomocy społecznej. Osoba zainteresowana zgłasza się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.  

Pliki do pobrania

Regulamin uczestnictwa i pobytu w DDP oraz zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza terenem DDP podczas wyjść, spacerów lub wycieczek ( w tym, zgoda na publikację wizerunku, i inne)


Regulamin uczestnictwa i pobytu w DDP

AKTUALIZACJA 23.04.2024 R.