Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

Transport

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie organizuje transport.*

W uzasadnionych indywidualną potrzebą przypadkach zapewniony zostanie dojazd z domu do DDP wraz z powrotem, specjalnie do tego celu przystosowanym pojazdem.

Warunkiem przydzielenia wsparcia w formie dowozu i odwozu jest:

a) Ograniczona sprawność ruchowa,

b) Niemożność samodzielnego dotarcia do DDP. 

 

* Nie dotyczy usługi opieki wytchnieniowej