Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

Transport

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie organizuje transport dla uczestników DDP:

 1. Transport uczestników jest zapewniony w każdy dzień funkcjonowania DDP.
 2. Z przewozów może korzystać uczestnik, który wcześniej zgłosi taką potrzebę.
 3. Każdy uczestnik będzie poinformowany o planowanej godzinie dowozu i odwozu.
 4. Podczas jazdy uczestnicy mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach. Miejsca wyznacza Kierowca.
 5. Uczestnicy wsiadają i wysiadają tylko w ustalonym wcześniej miejscu i o wyznaczonej godzinie (wg określonego harmonogramu przewozów).
 6. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się w miejscu odjazdu.
 7. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu osoby przewożone zachowują szczególną ostrożność.
 8. Uczestnik DDP lub jego opiekun zobowiązany jest do poinformowania o planowanej nieobecności najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność do godziny 10.00.
 9. Kierowca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób dochodzących
  z miejsca zamieszkania do miejsca odjazdu oraz powracający po zajęciach z miejsca dojazdu do domu od momentu wyjścia Uczestnika z pojazdu.
 10. Uczestnik przy wsiadaniu/wysiadaniu do/z samochodu służbowego, który stoi pod budynkiem DDP  ma możliwość skorzystania z pomocy opiekuna (np. podtrzymanie uczestnika pod rękę, pomoc w prowadzeniu wózka inwalidzkiego, asekuracja przy przejściu do/z samochodu).

Zdjęcie samochodu:

/pliki/celbowo-ddp/pliki/0be4cdb9-3555-40ab-ba0e-3a67f1feb34e.jpg