Dzienny Dom Pobytu
w Celbowie
Zdjęcie Ośrodka
SVG
SVG

Opieka wytchnieniowa

Co to jest opieka wytchnieniowa, do kogo jest skierowana?

Opieka nad osobą starszą jest ogromnym wyzwaniem dla opiekuna/rodziny, która wymaga wprowadzenia zmian w życiu, a także rezygnacji z wielu życiowych celów czy pracy.

Opieka wytchnieniowa to odciążenie członków rodzin/ opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą w wieku pow. 60 r.ż.

Czas trwania usługi opieki wytchnieniowej w DDP to 20 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego dla 1 seniora. Można skorzystać ze wsparcia w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych następujących po sobie. 

(Np. Uczestnik rozpocznie korzystanie z usługi w dniu 15 go stycznia, to może maksymalnie uczęszczać do końca lutego). 

Usługa skierowana jest dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.